Projectmanagement

Als je duidelijk hebt wat je bestaansrecht is en wanneer je klanten een excellente klantbeleving ervaren (high level Customer Experience) ben je er natuurlijk nog niet.

Wat ga je als bedrijf doen met deze kennis? Alle afdelingen en iedereen in het bedrijf heeft een rol in de Customer Experience. De inhoud van deze rol is echter voor iedere afdeling verschillend. Het komt er dus op aan om alle bedrijfsprocessen zo in te richten dat op elk niveau de klant centraal staat, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin kent en neemt en dat verschillende afdelingen meer gaan samenwerken.

Een ander aspect is het vertalen van de belofte in communicatie-middelen. Welke kanalen, on- en offline, zetten we in om onze doelgroep te bereiken en met welke boodschap doen we dit?

Nolimit helpt met de in- en uitvoering van bovenstaande punten en kan zorgen voor een breed gedragen en eenduidige werkwijze met betrekking tot Customer Experience.

Voor meer informatie neem contact op.